ganduri

Ganduri

Ganduri, citate despre post si despre rugaciune:

Ganduri, citate despre post si despre rugaciune:

“Postul este binecuvântarea familiilor, tatăl sănătăţii, călăuza tinereţii, podoaba bătrânilor, bunul tovarăş al călătorilor, oaspetele cel sigur şi bun al soţilor.” Sf. Vasile cel Mare

“Postul cel adevărat nu stă atât în lepădarea de mâncăruri, cât în lepădarea de păcate” Sf. Ioan Gură de Aur

“Lipsa de post şi înfrânare înrăieşte pe om, leneveşte trupul şi apleacă sufletul să alunece spre pieire.” Sf. Clement Alexandrinul

“Postul dă aripi rugăciunii să se înalţe uşor la cer.” Sf. Vasile cel Mare

“Postul vestejeşte pofta trupului.” Sf. Maxim Mărturisitorul

“Postul n-aduce nici un folos dacă nu este unit cu pocăinţa, rugăciunea, citirea Sfintei Scripturi, binefacerea şi vegherea. Ce folos să postim de mâncare dacă nu alungăm din suflet relele obişnuiri?” Sf. Ioan Gură de Aur

“Rugăciunea este trebuitoare sufletului cum este respiraţia trebuitoare trupului.” Sf. Ioan Gură de Aur

“Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, întărirea păcii, mama lacrimilor, punte peste ispite, scăpare din întristări, sfărmarea luptelor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuţii, cauza darurilor, propăşirea tainică, dovada nădejdii, lumina minţii, tăierea deznădejdii, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, oglinda propăşirii, descoperirea inimii, arătarea viitorului, hrana sufletului, pecetea slavei.” Sf. Ioan Scărarul

“Cel care ţine minte răul nu se poate ruga curat.” Sf. Marcu Ascetul

“Sufletul alipit de Dumnezeu vorbeşte neîncetat cu El.” Avva Filimon

“Fără rugăciune, viaţa noastră sufletească flămânzeşte, însetoşează şi moare.” Sf. Ioan Gură de Aur

“Cel ce ştie să se roage bine va şti şi să trăiască bine pentru Dumnezeu.” Fericitul Augustin

“Rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu…
Cel ce iubeşte pe Dumnezeu de-a pururi stă de vorbă cu Dânsul cum ar sta cu un tată, alungând orice duh pătimaş”.  Evagrie Monahul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *